UUSI KAAVOITUS

 


Tämä sivusto on KAMMI-hankkeeseen liittyvä kaavamerkintätapojen prototypointisivu. Prototypoinnissa, eli koemallintamisessa haetaan käyttäjien ensituntumaa ideasta jatkokehittämisen pohjaksi. Idea, jota tässä testataan on konsulttiryhmän laatima luonnos Uudeksi kaavoitukseksi ja sen kaavamerkintätyypeiksi.

Työ on päättynyt ja sen loppurapotti löytyy Valtioneuvoston  julkaisuarkistosta sivulla: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160505 

Sivuston rakenne
1. Uusi Kaavoitus (tämä sivu)
Tällä sivulla on kiteytetty työssä muodostunut näkemys kaavamerkintätapojen kehittämistarpeesta

2. Merkintäesimerkit
Merkintäesimerkit -sivulla on havainnollistettu uusia merkintätyyppejä käyttötilanteissa

3. Kyselysivu
Kyselysivulla on kuusi kysymystä, joihin vastaamalla pääset vaikuttamaan
tulevaisuuden kaavamääräysten jatkokehittämiseen.
  Kysely on päättynyt.

Johdanto

Uusi kaavoitustyötapa

 


Kaavojen merkintöjen ja määräysten kehittäminen, eli KAMMI-hanke on osa Ympäristöministeriön kaavajärjestelmän kehittämisprojektia osana MRL:n kokonaisuudistusta. Työn tuloksena laaditaan suosituksia kaavajärjestelmän kehittämisestä suhteessa keskeisiksi tunnistettuihin ohjaamistarpeisiin sekä kaavatietohallinnan eurooppalaisiin yhtenäistämisen tavoitteisiin (Inspire-direktiivi).