Keravan ekosysteemipalvelut

8.4.2020

Keravan ekosysteemipalveluselvityksessä kartoitettiin alueen kokonaisvaltainen ekosysteemipalvelutarjonta esittämällä palveluita kuvaavaa paikkatietoa päällekkäistarkastelun avulla. Harmaa kartta kuvaa Keravan kaikki ekosysteemipalveluiden jakautumisen alueella yhteensä: mitä tummempi alue, sitä monipuolisempi on alueen ekosysteemipalvelutarjonta. Tarkastelu on erinomainen esimerkki ilmiöpohjaisesta paikkatietotarkastelusta ja siitä kuinka laadullista aineistoa voidaan tarkkailla määrällisesti. Analyysi jaettiin kolmeen pääluokkaan, joista säätelyä ja tukipalveluita kuvastaa vihreä kartta, ja […]