Uusi Kaavoitus?

4.1.2018

WSP:n laatima ns. KAMMI-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen raportti julkaistaan pian Ympäristöministeriön julkaisusarjassa. Hankkeen toteuttajina ovat toimineet WSP Finland Oy sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Työryhmän ytimen ovat muodostaneet Teemu Jama (pp), Panu Lehtovuori, Juho Rajaniemi, Mari Siikonen, Jorma Mäntynen, Anssi Joutsiniemi, Annuska Rantanen, Katja Koskela, Timo Kärkinen, Petri Saarikoski ja Karoliina Saarniaho. Työssä laadittiin perusteltu näkemys […]

Digitaaliset työvälineet osallistavan suunnittelun apuna

4.8.2017

WSP Finland panostaa aktiivisesti kaupungin ja sen asukkaiden vuorovaikutusta palvelevien sovellusten kehittämiseen.

Kävelyvirta-analyysit suunnittelun tukena

29.5.2017

Mihin syntyy uuden kaupunginosan vilkkain katu? Miten asiointivirrat ja kävelyvirrat korreloivat keskustassa? Miten uusi kauppa/pysäkki/pysäköintilaitos muuttaa kävelyvirtoja? WSP:n kaupunkianalytiikka tarjoaa välineitä data-perusteiseen vaikutusarviointiin ja -suunnittelupäätösten tekoon. Lisätietoa tuija.pakkanen@wsp.com ja tuomas.santasalo@wsp.com Projektiesimerkkejä: ps. Katso myös kävelyvirtaennuste Tampereen Kunkkuparkin suunnitteluun täältä! Kävelyvirtojen ennustaminen edellyttää verkostosaavutettavuuden laskentamallien hallintaa. Olemme kehittäneet verkostosaavutettavuuden laskentaa ns. naapurustoanalyysin pohjalta. Naapurustoanalyysistä saat lisätietoa CITYROI tuotesivulta. Katuverkoston suunnittelu ja sen jatkuva kehittäminen on […]

Pasila Fix!

21.8.2015

WSP laati potentiaaliselle investorille näkemyksen kuinka Pasilan kilpailualueelle voitaisiin laatia BREEAM-Communities -sertifikaatin Excellent-tasoinen hanke. Helsingin kaupunki ja Senaattikiinteistöt valmistelevat alueelle kilpailua: http://www.helsinkihighrise.fi/ , jolla alueelle haetaan sekä ideaa että investoria. WSP:n laatima luonnos pyrkii osoittamaan, millä tavalla Pasilan pirstoutuneeseen ympäristöön voidaan saavuttaa BREEAM-tavoitteiden mukaisesti mahdollisimman paljon sekä julkista katu/aukiotilaa ja yhteyksiä että yksityistä kerrosalaa ilmastoystävällisellä tavalla. Luonnos pyrkii […]

Tuulivoimanäkemykset esiin verkkokyselyllä

16.6.2015

WSP ja Steep Interactive tuottivat verkkokyselyn selvittämään, miten kaupunkilaiset suhtautuvat tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamiseen Helsingissä

#paradigmanmuutos

25.5.2015

WSP on saanut Vuoden Kuntatekniikan Saavutus 2015 -palkinnon Helsingin yleiskaavaan liittyvästä konsulttityöstä ”Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi”!

WSP Natural Visualization

10.2.2015

WSP:n Lauttasaaren toimistossa toimii NV-tiimi. NV tulee sanoista Natural Visualization. NV-tiimin missio on suunnitella kaiken mittakaavan arkkitehtuuria ja muotoilua tietomallien avulla siten että tuloksia voidaan havainnollistaa mahdollisimman realistisella ja luonnollisella tavalla.

Kävelyvirta-analyysi

28.11.2014

Tampereella suunnitellaan maanalaisen pysäköinnin laajentamista Hämeenkosken länsipuolelle. Työnimellä ”Kunkun parkki” kulkeva hanke muuntaa tulevaisuudessa seudullisen asioinnin keskustan kävelyasioinniksi.

Bulevardeilla työpaikkoja lisää kaupunkiin

2.11.2014

WSP laati alan dogmia tuulettavan raportin Helsingin Yleiskaavaan liittyvistä kaupunkibulevardeista. Työssä arvioitiin ns. bulevardisointi-suunnittelupolitiikan (policy) suhdetta sekä yleiskaavan tavoitteisiin että seudun kehitykseen.