KERA CHALLENGE VOITTO!

16.6.2016

”Co-Op City -kilpailuehdotuksessa esitettiin upea konsepti keskittyen erityisesti sosiaalisiin ja ihmislähtöisiin näkökohtiin kaupunkikehityksessä ottaen näin huomioon todelliset pohjoismaiset arvot ja kilpailun kriteerit. Raati oli erityisen ihastunut realistiseen suunnitelmaan, jossa toteutetaan kiertotalouteen, yhteisrakentamiseen, yhteiskehittelyyn ja yhteisasumiseen liittyviä ratkaisuja.”

Rantaväylän skenaariomallit

19.5.2016

WSP on laatinut Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen ELY-keskukselle skenaariomallit, joiden kautta pyritään löytämään tavoitteet Rantaväylän tulevaisuudelle ja sitä ohjaavalle osayleiskaavalle. Skenaariomallit laativat arkkitehdit Tomi Jaskari ja Xiaoyu Chen Esrin CityEngine ohjelmalla. Mallien esittelyssä käytettiin Esrin City Engine web-viewer -palvelua. ”Skenaariomalli on loistava tapa vertailla eri ratkaisuiden eroja. Rehellisen havainnollisuuden lisäksi mallista saadaan tarkat mitoitustiedot ”tulevaisuuden […]

Lisää kaupunkia Ouluun!

23.6.2015

Kemintien Bulevardi on yksi Oulun yleiskaavaan liittyvän kehitysvyöhykkeen osa. Kemintien ympäristön kehittämisellä bulevardimaiseksi kaupunginosaksi tavoitellaan yleiskaavan elinkeino- , asumis- ja kestävyystavoitteita, joihin Oulun maankäytön tulee kyetä vastaamaan tulevaisuudessa. WSP on laatinut kehitysvision Kemintien Bulevardin tulevaisuudesta yhdessä Oulun yleiskaavoituksen kanssa. Lisää aiheesta Oulun kaavoituksen sivulla: http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu

Sibbesborg 4 vuotta!

23.2.2015

Sipoon kunta järjesti vuonna 2011 kansainvälisen kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun. Kilpailun tavoitteena oli selvittää, miten Söderkullaa ja Sipoonlahden ympäristöä eli Sibbesborgia tulisi kehittää, jotta alue vastaisi niin paikallisiin kuin kansainvälisiinkin kestävyyden tavoitteisiin tulevaisuudessa.

Korkeasaaresta kaupunginosa 2023?

2.11.2014

Helsingin Korkeasaaresta tulee uusi kaupunginosa, kun siltayhteys Kalasatamasta Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan valmistuu. Tähän asti saari on ollut kokonaan eläintarhan aluetta, mutta siltojen myötä saaren pohjoisosasta tulee osa julkista kaupunkitilaa ja siten ihan oma kaupunginosansa.