Interaktiivinen visualisointimalli sai kiitosta

5.9.2017

WSP tarjoaa laadukkaita katu- ja ympäristösuunnittelupalveluja, joiden osana toteuttamamme interaktiiviset visualisointimallit ovat saaneet hyvän vastaanoton. Visualisointimalli tukee suunnitelmien käsittelyä kokouksissa ja helpottaa hankkeen esittelyä päätöksentekijöille ja asukkaille. Mitä monimutkaisempi hanke on kyseessä, sitä suurempi apu visualisointimalli on eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Interaktiivisuus tulee esiin ominaisuuksissa, joiden avulla sääolosuhdetta tai valaistusta voidaan muuttaa reaaliajassa kamera-animaation aikana. […]

Kehä(kaupunki) II ?

1.2.2017

Kehätie kaupunginosiksi Kehä II Länsiväylän ja Turuntien välillä valmistui vuonna 2000. Kehä II:n jatkeesta Turuntieltä koilliseen on laadittu suunnitelmia 90-luvun alusta viimepäiviin. Kustannustasonsa ja liikenteellisen standardinsa vuoksi hanke uhkaa jäädä vain varaukseksi kaavoihin. Kehä II jatkamisesta Hämeenlinnanväylälle on laadittu vuonna 2008 yleissuunnitelma, jonka mukaisen moottoriväylän rakennuskustannukset olisivat noin 650 miljoonaa euroa. Uudenmaan maakuntakaavassa ja Espoon eteläosien […]

Kirkkonummelle tervetulo-opasteita

1.7.2015

Kirkkonummen kunta tilasi WSP:ltä talvella 2015 yleissuunnitelman kolmesta vaihtoehtoisesta tavasta toteuttaa tervetulo-opasteet kantatien 51 varressa. Projektiryhmään koottiin WSP:ltä maisema-arkkitehtuurin, muotoilun, kuvataiteen ja rakennesuunnittelun asiantuntijoita.

Savilahden henki

23.6.2015

Savilahti on Kuopion merkittävin kehittämisalue luonnonkauniissa ympäristössä Kallaveden rannalla. Alueella sijaitsee monipuolinen paletti yrityksiä, oppilaitoksia ja palveluita. WSP laati alueen kaavoituksen pohjaksi Savilahden kampuksen vision sekä kolmen koulutusasteen toiminnallisen sijoittumissuunnitelman.

Helsingin kaupunkitilaohje ajantasaisesti verkossa

13.3.2015

Helsingin kaupunkitilaohje on julkisen tilan hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käsikirja suunnittelijoille, hallintokunnille ja päättäjille. Ohjeen suunnitteluvaiheen viestintää ja projektityötä palvelee sille avattu www-sivusto, jossa kaikki aineisto on ajantasaisesti käytettävissä.

Viisas Otaniemi

28.11.2014

WSP koordinoi viisaan liikkumisen kehittämisohjelmaa Otaniemessä. Tavoitteena on suunnitella lähivuosina voimakkaasti kehittyvän ja metroasemanakin rakentuvan Otaniemen liikennepalvelut ja infra käyttäjälähtöisesti tukien kestäviä ja innostavia liikkumisratkaisuja.

Uudenlaista virkistysreitin kehittämistä!

28.11.2014

Kehä Vihreä –projektiin kokosimme asiantuntijaryhmän, jossa on edustettuna paikallistuntemuksen tuomaa resurssiviisautta, palvelumuotoilunäkökulmaa ja markkinointiviestinnän osaamista.

Lataa voltti

2.11.2014

Helsingin kaupungin rakennusvirastolle laaditaan ohjeet sähköajoneuvojen julkisten latauspisteiden sijoittamisesta kaupunkiympäristöön.