Visualisointi sisustussuunnittelun tukena

9.6.2020

Game Studio mallinsi Valviralle sisustussuunnittelijoiden suunnitteluaineiston pohjalta materiaali- ja kalusteratkaisut 3d-muotoon. Tämän ohella tiimimme optimoi rakennuksen IFC mallin palvelemaan mahdollisimman tehokasta visualisointia. Mallista tuotettiin video sekä still ja 360-kuvia, joita asiakkaan on helppo hyödyntää eri alustoilla.

Kalasataman raitioreitti

9.6.2020

Kalasataman raitioreitin tarjouskilpailussa hyödynnettiin Game Studion toteuttamaa konseptivideota alustavien suunnitteluratkaisujen havainnollistamiseksi. Hanke on tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja suunnittelu alkaa syksyllä.

Havainnollistusta yleissuunnitelmaan

9.6.2020

2d-suunnitelmista tuotettu havainnemalli tarjoaa helpon tavan kokonaisuuden ja tilan hahmottamiseen. Game Studio hyödyntää reaaliaikaista grafiikkamoottoria mikä mahdollistaa tuotannon pysymisen kevyenä. Havainnollinen esittelyvideo edistää hankkeen viranomaiskäsittelyjen etenemistä.

Vantaan ratikka -videotyö

9.6.2020

Vantaan Ratikan videoanimaatio tuotettiin tukemaan hankkeen viestintää sekä osoittamaan, että uuden joukkoliikennelinjan rakentaminen ja sen ympärille syntyvä kaupunkirakenne on järkevä toteuttaa samanaikaisesti. Game Studion toteuttama video syntyi yhteistyössä kaupunkiarkkitehtuuriyksikön kanssa.

Uutta videotuotantoa Kruunusilloista

28.11.2018

Korkeasaaren ja Kruunuvuorensillan maisema näyttää muutaman vuoden kuluttua tältä!

Tampereen Ratikka -animaatio esillä mediassa

5.10.2018

Tampereen uuden ratikan muotoilun ja värin julkistus herätti kiinnostusta valtakunnan medioissa. WSP toimitti värin valintaa ja lanseerausta varten kuva-aineistoa. Värivaihtoehtoja esittelevä havainnekuva oli osana aineistoa värin valitsemiseksi järjestetyssä kansanäänestyksessä. Valituksi tullut punainen väri esiteltiin yleisölle WSP:n ja Villivision toteuttaman ratikka-animaation avulla.

Tampereen Keskustorin Visiotyön palautevideo

26.9.2018

Kokosimme Tampereen Keskustorin Visiotyön tavoitevaiheen palautteet videoksi. Videoesityksen avulla runsaan, monilta eri sidosryhmiltä saadun palautetiedon keskeinen sisältö voitiin esittää havainnollisesti ja nopeasti omaksuttavassa muodossa.

Rongankadun ideasuunnitelman peli

18.1.2018

Animaatiot tuovat arvokkaan apuvälineen katu- ja liikennesuunnitelmien toimivuuden arviointiin. Animaatio on kuitenkin jossain määrin staattinen esitys, jolle voi esittää kysymyksiä ainoastaan sen perusteella mitä animaation laatija on halunnut näyttää. Halusimme mennä askelen pidemmälle ja toteutimme interaktiivisen pelin, jonka avulla Tampereelle suunniteltavan Rongankadun ideasuunnitelman toimivuutta voi tarkastella joustavammin.

Vallisaaren fotogrammetria ja laserkeilausaineiston käsittely

8.12.2017

Vallisaaren yleissuunnitelmaa varten kerättiin laserkeilausaineistoa (LiDAR) drooneilla Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueista. WSP Finlandilla käsiteltiin laserkeilausaineistoa ja tuotettiin siitä korkeus-, pinta- ja maastomallit havainnollistuksia ja pelimallia varten. Korkeusmallilla (digital elevation model DEM) kuvataan maan pintaa ja sen keskimääräistä kolmioverkkoon perustuvaa korkeutta. Maastomallilla (digital terrain model DTM) kuvataan maaston muotoja. Pintamallilla (digital surface model DSM) kuvataan kaikkea […]

Hyötypelit hankeviestinnän apuna Hyvinkäällä

27.11.2017

WSP:n hyötypelitiimin tärkeänä tavoitteena on parantaa tilaajien hankeviestintää ja vuorovaikutusta interaktiivisten visualisointien avulla. Päätöksenteko helpottuu, kun tulevaisuuskuvista voidaan viestiä ymmärrettävällä tavalla.

Interaktiivinen visualisointimalli sai kiitosta

5.9.2017

WSP tarjoaa laadukkaita katu- ja ympäristösuunnittelupalveluja, joiden osana toteuttamamme interaktiiviset visualisointimallit ovat saaneet hyvän vastaanoton. Visualisointimalli tukee suunnitelmien käsittelyä kokouksissa ja helpottaa hankkeen esittelyä päätöksentekijöille ja asukkaille.

Kiertotalouden periaatteet haltuun pelaamalla

29.8.2017

Vahvistaaksemme kiertotalouteen liittyvää ymmärrystä koululaisten eli tulevien vaikuttajien keskuudessa toteutimme kiertotalouden periaatteita opettavan pelin.

Digitaaliset työvälineet osallistavan suunnittelun apuna

4.8.2017

WSP Finland panostaa aktiivisesti kaupungin ja sen asukkaiden vuorovaikutusta palvelevien sovellusten kehittämiseen.

Design your city smart!

4.8.2017

WSP Finland is at the forefront of designing digital solutions that facilitate participatory urban design and civic communication.

West Terminal 2

2.6.2017

The applied games team at WSP Finland’s Helsinki office created a game model of the new passenger terminal in West Harbour, Helsinki. The model provided the designers, constructors and residents with a means to look at the future building and its service and traffic solutions in a virtual environment. The users were able to both […]

Virtual walk in future Oulunkylä

11.5.2017

City of Helsinki composed three idea models of possible urban structures for the centre of Oulunkylä neighbourhood. These models envision the the potential related to upcoming urban infill projects in the vicinity of both the main railroad line and the Jokeri Light Rail Line. These projects, together with the excellent public transport services in the […]

Applied games used in the development of Myyrmäki centre

11.5.2017

The fourth largest city in Finland, City of Vantaa, adopted applied games in co-designing of public urban spaces with the city’s residents. The goal was to collect opinions about and improve the plans of the future centre of the Myyrmäki district. The applied games team in our Helsinki office created a game which was based […]

Hyötypelit esillä Viherympäristö-lehdessä

10.5.2017

Artikkelissa pohditaan liikemallinnuksen hyötyjä harrastuspaikkojen suunnittelussa.

Mallipohjainen kysely Myyrmäen keskustasta

10.5.2017

Vantaan Myyrmäen keskusta-alueen yleistä ulkotilaa visioitiin asukkaiden kanssa hyötypelin avulla. WSP:n laatiman ympäristön yleissuunnitelman pohjalta toteutettiin vuorovaikutteinen kysely, jossa käyttäjällä oli mahdollisuus valita katu- ja toripintoihin, valaistukseen ja kaupunkitaiteeseen liittyviä vaihtoehtoja. Tutustu suunnitelmasta laadittuun animaatiovideoon!

Oulunkylä 2030

10.5.2017

WSP laati Oulunkylän keskusta-alueelle virtuaalikävelyn, jonka tarkoituksena on käynnistää keskustelu Oulunkylän tulevaisuudesta. Miltä alueen kaupunkirakenne voisi näyttää 15 vuoden kuluttua?

Vuorovaikutteisen valaistuskokemuksen suunnittelu pelimallilla

6.11.2015

Uusimmat huipputeknologiat mahdollistavat tulevaisuuden kohteiden realistisen virtuaalisen kokemisen.