Kaisantunneli

13.12.2021

Toteutimme Kaisantunnelin rakennussuunnitelman laatimisen.

Oulun yliopiston keskustakampus

13.12.2021

Laadimme Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarausselvityksen hankesuunnittelua, investointipäätöstä, asemakaavoitusta sekä arkkitehtikilpailun järjestämistä varten. Työssä laadittiin yliopistorakennuksen alustava tilaohjelma, joka käsittää noin 30 000 kerrosneliömetriä tiloja opetukseen ja tutkimukseen, sekä kirjaston ja hallinnontiloja. Kampuksen nimi on ”Kaikkien kampus”. Nimi korostaa rakennuksen avoimuutta ja helposti saavutettavaa keskeistä sijaintia.

Porvoon asema-alue

1.5.2021

Porvoon asema-alue on yksi Suomen vaikeimpia kehittämiskohteita, jossa yhdistyvät vahva historia ja maaston teknistaloudelliset haasteet erityisen monisyiseksi kokonaisuudeksi. Asema-alueelle laadittiin lukuisia luonnoksia, joiden perusteella löydettiin kaupunkirakenteellisesti vahva ratkaisu, joka on myös teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen. Asema-alue nivottiin pienipiirteisin keinoin osaksi sen lähiympäristön rakentumista. Suunnittelussa oli vahva paino syntyvissä ihmisvirroissa, historiallisissa rakennuksissa ja julkisen tilan muodostamalla arkkitehtuurilla. Uudisrakennusten […]

Lappeenrannan matkakeskus

30.3.2021

Lappeenrannan matkakeskuksen yleissuunnittelussa oli tarkoituksena välttää monilla asema-alueilla tapahtunut kehitys, jossa uusi matkakeskushanke syrjäyttää vanhan asemarakennuksen roolin ja keskeisyyden, sekä siten myös alueen historian. Lappeenrannassa matkakeskuksen suunnittelua lähestyttiin rakennusta laajemmin kaupunkisuunnittelun keinoin. Asema-alueesta suunniteltiin kaupunginosa, joka yhdistyy kiinteästi katuverkolla ympäristöönsä ja toimii kellon ympäri sekä ilman että osana asematoimintoja. Varsinaiset matkakeskustoiminnot nivottiin osaksi kivajalkaliiketiloja vanhan […]

Grundskola Norsen, Cygnaeus-enheten

27.8.2020

Suunnittelimme Helsingin keskustaan sijoittuvan arvokoulun piha-alueen sovittaen yhteen modernit koulutoiminnan tarpeet ja arvokkaan kohteen rakennussuojelun tavoitteet.

Lähituotantoa, kiertotaloutta ja hiilinieluja –Semita on WSP:n ehdotus Itäkeskuksen kehittämiseksi

8.4.2020

Helsingin kaupunki järjesti yleisen ja kansainvälisen ideakilpailun Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun sekä rakentamisen pohjaksi. WSP Finland osallistui kilpailuun ehdotuksellaan ”Semita”. Ehdotuksen ideana on tehdä Itäkeskuksesta edelläkävijäkaupunginosa ja muodostaa selkeä etenemispolku kohti: elävää, elinvoimaista, edullista, kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia. […]

Tehtaankadun koulun liikunnallinen piha

5.4.2020

Helsingin kaupungin strategiaan (2017-21) on nostettu linjaus kehittää kaupunkiympäristöä liikkumiseen ja aktiivisuuteen kannustaviksi ja edistää liikkumista kouluissa. Suunnittelimme periaatteen mukaan Tehtaankadun ala-asteen koulun pihan, jonka asfalttikenttämäinen piha muutettiin suunnittelun avulla liikunnalliseksi koulupihaksi.

Pieksämäen asemaseudun yleissuunnitelma

19.2.2020

Suunnittelimme Pieksämäen asemaseudun ja matkakeskuksen alueen yleissuunnitelman. Paikka on rautatiehistoriallisesti arvokasta ja se on RKY -aluetta. Pieksämäen erityispiirre on myös se, että sen asutushistoria ulottuu jopa 5 000 vuoden taakse. Suunnittelussa analysoitiin ensin alueen kaupallista vetovoimaa, vahvuuksia, liikennettä ja alueen toimijoiden lähtökohdat ja tavoitteet, joista käsin yleissuunnitelma tehtiin. Asemanseudun yleissuunnitelma perustettiin muutamaan periaatteeseen: Aseman ja […]

Tietopohjaista keskustakehitystä Lappeenrannassa

24.12.2019

Lappeenranna keskusta kehittyy hyvää vauhtia täydennysrakentamisen myötä, mutta muuttuuko uusiutumisen myötä myös keskustan painopiste? Entä mitä kortteleita kannattaisi jatkossa kehittää, jotta suunta olisi varmasti oikea? Mallinsimme Lappeenrannan lähitulevaisuuden hankkeet mitoituksineen 3D-kaupunkitietomalliin. Mallin pohjalta laskettiin muutoksia kävelyvirroissa, liikenteessä ja keskustan palvelurakenteen kehittymisessä. Havainnollinen virtuaalimalli mitoitustietoineen yhdessä analyysikarttojen kanssa toimi keskustelujen pohjana, jolloin tunnistettiin yhteisesti käynnissäolevan kehityksen […]

Kokkolan keskustan kehitys

4.11.2019

Keskustakehitystä voi tehdä näkemyksellä, kokemuksella tai tiedolla. Paras tulos tulee kuitenkin, jos kykenee yhdistämään kaikki mainitut. Tämä oli tavoite Kokkolan keskustan kehittämisessä. Näkemystä ja kokemusta tuottivat niin tilaaja, konsultti kuin asukkaatkin. Tietoa tuottivat WSP:n analyysimallit. Tuloksena oli koherentti oppimisprosessi ja perusteltuja argumentteja ohjata keskustan kehitystä ja kaavoitusta kohti kaduiltaan elävämpää ja elinvoimaisempaa Kokkolaa.

Place des Montréalaises

8.10.2018

WSP ja Verstas osallistuivat kutsukilpailuun ja laativat ehdotuksen Montrealin Place des Montréalaises -aukion kehittämisestä. Kilpailussa etsittiin aukiolle uutta identiteettiä ja parempia yhteyksiä ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Oulun Suistokaupungin Skenaariomallit

4.10.2018

Laadimme Suomessa täysin uuden tyyppisen työn Oulun ns. Suistokaupungin rakentamisen mitoituksen lähtökohdista. Työssä laadittiin kolme skenaariomallia Oulun Rommakonselälle harkitusta uudesta kaupunginosasta. Parametrisen mallinnuksen avulla saimme kevyesti toteutettua tarkat mallit skenaarioista ja tunnistimme erilaisten kaupunkisuunnitteluratkaisuiden tuomat erot esirakentamisen kustannuksiin. Työn avulla Oulun kaupunki sai käyttöönsä tarkkaa kustannustietoa, jota on usein tapana tuottaa vasta suunnittelun ollessa jo […]

Sähköttäjänpuisto avattu!

31.8.2018

Itä-Pasilan Sähköttäjänpuistossa vietettiin avajaisia keskiviikkona 29. elokuuta. WSP toimi suunnittelijana puiston peruskunnostuksessa. YIT järjesti avajaisjuhlaan yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa monipuolista ohjelmaa koko illaksi. Tunnelma juhlassa oli iloinen ja ihmiset ottivat heti puiston omakseen.

Karhunkaatajan kaupallinen keskus

17.8.2018

Teimme kaupallisen selvityksen Karhunkaatajan ja Roihupellon kaava-alueesta, jossa selvitimme alueen kaupallisten palveluiden markkinatilannetta ja tulevia hankkeita. Kokosimme myös suunnitteluperiaatteita, miten lähipalvelu-keskuksesta saadaan kaupunkimainen keskus.

Vuokatin Länsirinne

14.8.2018

WSP laati Vuokatin länsirinteen maanomistajalle konseptisuunnitelman, jossa esitettiin uuden tyyppistä, tärkeimmät luonnon arvot huomioivaa, rinneaktiviteettien ja palvelukylän yhteen sovittamista.

Jyväskylän keskustan kaupallinen kehittäminen

10.8.2018

Laadimme Jyväskylän keskustan kaupallisen nykytilan analyysin ja kehittämispotentiaalin ja -tarpeiden arvioinnin Jyväskylän Keskustavisio 2030 -työn tausta-aineistoksi.

Ruotulan maankäytön vaihtoehdot

9.8.2018

Tampereen kaupungin yleiskaavoitus suunnittelee kaupunkiraitiotiehen liittyviä uusia potentiaalisia asuin- ja palvelualueita. WSP on laatinut neljä vaihtoehtoista maankäytön suunnitelmaa Ruotulan alueelle 2015-2018.

Östersundomin yleiskaavaehdotuksen kaupan palveluverkko

8.8.2018

Östersundomin yleiskaavaehdotuksen kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi –työn tavoitteena oli Östersundomin yleiskaavan kaupan ratkaisujen mitoittaminen ja sijoittaminen toimivuutta edistävästi sekä palveluverkon vaikutusten arviointi.

Sähköttäjänpuisto

7.8.2018

Suunnittelimme Helsingin Itä-Pasilan Sähköttäjänpuiston toiminnallisen, laadullisen ja ilmeen uudistamiseen tähtäävän yleissuunnitelman ja rakennussuunnitelman käsittäen mm: kasvillisuuden, kiveykset, kalusteet, valaistuksen, ulkokalusteet aitaukset ja leikkivälineet.

Helsingin metroasemien kaupallinen kehittäminen

3.8.2018

Helsingin 16 vanhaa metroasemaa on tarpeen kunnostaa ja niissä olevat liiketilat ottaa entistä aktiivisemmin käyttöön. HKL haluaa parantaa matkustajien matkakokemusta ja tarjota paremmat oheispalvelut. Teemme kaikille metroasemille hankesuunnitelman ja kaupallisen kehittämissuunnitelman.

Uusi Kaavoitus?

4.1.2018

WSP:n laatima ns. KAMMI-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen raportti julkaistaan pian Ympäristöministeriön julkaisusarjassa.

Laajalahden keskustaan siroa täydennysrakentamista?

25.11.2017

Niin sanotun Veljeskulman tontin täydennysrakentamistarkastelussa pyrimme luomaan pehmeästi kaupunkimaisen korttelin Espoon Laajalahden pienimittakaavaiseen palvelukeskittymään.

Värinauha – Ehdotus Tampereen Hiedanrannaksi

14.7.2017

WSP laati syksyllä 2016 ehdotuksen Tampereen Hiedanrannan kansainväliseen ideakilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli muodostaa Hiedanrannan alueelle houkutteleva tulevaisuuden kaupunginosa.

Kävelyvirta-analyysit suunnittelun tukena

29.5.2017

Mihin syntyy uuden kaupunginosan vilkkain katu? Miten asiointivirrat ja kävelyvirrat korreloivat keskustassa? Miten uusi kauppa/pysäkki/pysäköintilaitos muuttaa kävelyvirtoja? WSP:n kaupunkianalytiikka tarjoaa välineitä data-perusteiseen vaikutusarviointiin ja -suunnittelupäätösten tekoon.

Kehä(kaupunki) II ?

1.2.2017

Laadimme Espoon kaupungille työn, jossa määritettiin uudet tavoitteet Kehä II:n jatkeen alueen kehittämiselle sekä näitä tavoitteita vasten tehdyt yhdyskuntarakennesuunnitelmat ja niiden arviot.

Rantaväylän skenaariomallit

19.5.2016

WSP on laatinut Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen ELY-keskukselle skenaariomallit, joiden kautta pyritään löytämään tavoitteet Rantaväylän tulevaisuudelle ja sitä ohjaavalle osayleiskaavalle.