Porvoon asema-alue

1.5.2021

Porvoon asema-alue on yksi Suomen vaikeimpia kehittämiskohteita, jossa yhdistyvät vahva historia ja maaston teknistaloudelliset haasteet erityisen monisyiseksi kokonaisuudeksi. Asema-alueelle laadittiin lukuisia luonnoksia, joiden perusteella löydettiin kaupunkirakenteellisesti vahva ratkaisu, joka on myös teknistaloudellisesti toteutuskelpoinen. Asema-alue nivottiin pienipiirteisin keinoin osaksi sen lähiympäristön rakentumista. Suunnittelussa oli vahva paino syntyvissä ihmisvirroissa, historiallisissa rakennuksissa ja julkisen tilan muodostamalla arkkitehtuurilla. Uudisrakennusten […]

Lappeenrannan matkakeskus

30.3.2021

Lappeenrannan matkakeskuksen yleissuunnittelussa oli tarkoituksena välttää monilla asema-alueilla tapahtunut kehitys, jossa uusi matkakeskushanke syrjäyttää vanhan asemarakennuksen roolin ja keskeisyyden, sekä siten myös alueen historian. Lappeenrannassa matkakeskuksen suunnittelua lähestyttiin rakennusta laajemmin kaupunkisuunnittelun keinoin. Asema-alueesta suunniteltiin kaupunginosa, joka yhdistyy kiinteästi katuverkolla ympäristöönsä ja toimii kellon ympäri sekä ilman että osana asematoimintoja. Varsinaiset matkakeskustoiminnot nivottiin osaksi kivajalkaliiketiloja vanhan […]

”Viimakka 1.0”

28.2.2021

WSP:n hyvinmonialatiimi laati Helsinkiin Viikki-Malmi pikaraitiotien yleisuunnitelman ja siihen liittyvät vaikutusarvioinnit. Osana työtä syntyi tarve määrittää ratikan vaikutuksia eri alueiden kaupunkikehitykseen tarkemmin kuin HSL:n ns. Malpakka 2.0 -metodilla oli mahdollista tehdä. Sovelsimme Lappeenrannan ja Kokkolan keskustakehitystöissä käytettyjä kävelyvirta- ja palvelukehitysennustamisen metodia ViiMa-hankkeeseen ja nimesimme osatyön ”Viimakka 1.0” nimellä. ”Viimakka 1.0” on: Hankkeiden (maankäyttö JA liikenne) […]

Tampereen järjestelyratapiha

1.3.2020

Laadimme selvityksen Tampereen järjestelyratapihasta, joka käsiteltiin Pirkanmaan maakuntahallituksessa. Siirto mahdollistaa Tampereen keskustan laajentamisen eteläsuuntaan kestävästi raideliikenneyhteyksien varaan. Yhteensä vapautuvalle alueelle voitaisiin rakentaa arviolta noin 2 250 000 kem2. Tästä asuntoja olisi 1 575 000 kem2, liiketiloja 225 000 kem2 ja toimistotiloja 450 000 kem2. Näin syntyvän rakennusoikeuden laskennallinen arvo olisi yhteensä noin miljardi euroa. Työssä […]

Pieksämäen asemaseudun yleissuunnitelma

19.2.2020

Suunnittelimme Pieksämäen asemaseudun ja matkakeskuksen alueen yleissuunnitelman. Paikka on rautatiehistoriallisesti arvokasta ja se on RKY -aluetta. Pieksämäen erityispiirre on myös se, että sen asutushistoria ulottuu jopa 5 000 vuoden taakse. Suunnittelussa analysoitiin ensin alueen kaupallista vetovoimaa, vahvuuksia, liikennettä ja alueen toimijoiden lähtökohdat ja tavoitteet, joista käsin yleissuunnitelma tehtiin. Asemanseudun yleissuunnitelma perustettiin muutamaan periaatteeseen: Aseman ja […]

Tietopohjaista keskustakehitystä Lappeenrannassa

24.12.2019

Lappeenranna keskusta kehittyy hyvää vauhtia täydennysrakentamisen myötä, mutta muuttuuko uusiutumisen myötä myös keskustan painopiste? Entä mitä kortteleita kannattaisi jatkossa kehittää, jotta suunta olisi varmasti oikea? Mallinsimme Lappeenrannan lähitulevaisuuden hankkeet mitoituksineen 3D-kaupunkitietomalliin. Mallin pohjalta laskettiin muutoksia kävelyvirroissa, liikenteessä ja keskustan palvelurakenteen kehittymisessä. Havainnollinen virtuaalimalli mitoitustietoineen yhdessä analyysikarttojen kanssa toimi keskustelujen pohjana, jolloin tunnistettiin yhteisesti käynnissäolevan kehityksen […]

Kokkolan keskustan kehitys

4.11.2019

Keskustakehitystä voi tehdä näkemyksellä, kokemuksella tai tiedolla. Paras tulos tulee kuitenkin, jos kykenee yhdistämään kaikki mainitut. Tämä oli tavoite Kokkolan keskustan kehittämisessä. Näkemystä ja kokemusta tuottivat niin tilaaja, konsultti kuin asukkaatkin. Tietoa tuottivat WSP:n analyysimallit. Tuloksena oli koherentti oppimisprosessi ja perusteltuja argumentteja ohjata keskustan kehitystä ja kaavoitusta kohti kaduiltaan elävämpää ja elinvoimaisempaa Kokkolaa.

Oulun Suistokaupungin Skenaariomallit

4.10.2018

Laadimme Suomessa täysin uuden tyyppisen työn Oulun ns. Suistokaupungin rakentamisen mitoituksen lähtökohdista. Työssä laadittiin kolme skenaariomallia Oulun Rommakonselälle harkitusta uudesta kaupunginosasta. Parametrisen mallinnuksen avulla saimme kevyesti toteutettua tarkat mallit skenaarioista ja tunnistimme erilaisten kaupunkisuunnitteluratkaisuiden tuomat erot esirakentamisen kustannuksiin. Työn avulla Oulun kaupunki sai käyttöönsä tarkkaa kustannustietoa, jota on usein tapana tuottaa vasta suunnittelun ollessa jo […]

Uusi Kaavoitus?

4.1.2018

WSP:n laatima ns. KAMMI-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen raportti julkaistaan pian Ympäristöministeriön julkaisusarjassa.

Laajalahden keskustaan siroa täydennysrakentamista?

25.11.2017

Niin sanotun Veljeskulman tontin täydennysrakentamistarkastelussa pyrimme luomaan pehmeästi kaupunkimaisen korttelin Espoon Laajalahden pienimittakaavaiseen palvelukeskittymään.

Värinauha – Ehdotus Tampereen Hiedanrannaksi

14.7.2017

WSP laati syksyllä 2016 ehdotuksen Tampereen Hiedanrannan kansainväliseen ideakilpailuun. Kilpailun tavoitteena oli muodostaa Hiedanrannan alueelle houkutteleva tulevaisuuden kaupunginosa.