Oulun yliopiston keskustakampus

By Design Studio, 13.12.2021

Laadimme Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarausselvityksen hankesuunnittelua, investointipäätöstä, asemakaavoitusta sekä arkkitehtikilpailun järjestämistä varten. Työssä laadittiin yliopistorakennuksen alustava tilaohjelma, joka käsittää noin 30 000 kerrosneliömetriä tiloja opetukseen ja tutkimukseen, sekä kirjaston ja hallinnontiloja. Kampuksen nimi on ”Kaikkien kampus”. Nimi korostaa rakennuksen avoimuutta ja helposti saavutettavaa keskeistä sijaintia.

Työssä selvitettiin myös erittäin kookkaiden kooltaan yhteensä noin 25 000 kem2 suurmyymälöiden sijoittuminen tontille, sekä niiden huoltopihojen ja maanalaisten noin 900:n auton yhteiskäyttöisten pysäköintitilojen ja ajoramppien sijoittuminen tontilla ja suhteessa ympäröivään katuverkkoon. Yhteensä tontille sijoitettiin tiloja noin 55 000 kem2 + pysäköintitilat vastaten noin kymmenen jalkapallokentän kokoista alaa.

Tontin maankäytöstä laadittiin neljä vaihtoehtoista tarkastelua, joista kustakin laadittiin vaikutusten arvioinnit. Vaihtoehtojen pohjalta päädyttiin ratkaisuun, jossa yliopiston keskustakampus sijoitetaan tontin eteläreunaan puistomaisen joukkoliikennekadun, Tehtaankadun, varteen ja lähelle uutta rakentuvaa noin 100 000 kem2 laajuista Asemakeskusta. Sen kulmaukseen sijoitetaan sisäänkäyntiaukio ja yliopiston kattokerroksista ja -terassilta aukeaa näkymiä yli ruutukaavakeskustan ja merelle. Laaja-alaiset päivittäistavarakaupat sijoitetaan Kajaanintien varteen ja rakennusten väliin muodostetaan suojaisa puistomainen toimintoja yhdistävä kävelykuja.

Keskustakampuksen tavoitteena on tuoda osa Oulun yliopiston opetustoiminnasta aivan kaupungin keskustaan erittäin hyvien yhteyksien luokse ja vähentää opiskelijoiden ja henkilökunnan matkustamiseen tarvittavaa aikaa. Oulun yliopistolla on nykyisellään kahdeksan tiedekuntaa, noin 13 500 opiskelijaa ja noin 3 400 työntekijää. Toimintojen sijoittuminen keskustaan tuo merkittävän lisän Oulun keskustan elävyydelle. Nykyisellään Oulun yliopistolla on pääosin 1970-luvulla rakennettuja tiloja noin 155 000 kem2 viiden kilometrin päässä keskustasta Linnanmaalla sekä Kontinkankaalla. Vanhat tilat ovat tulossa peruskorjausikään.

Työ laadittiin Oulun yliopiston tilauksesta ja yhteistyössä Linja-arkkitehtien, Liikennesuunnittelutoimisto Plaana:n, Kesko ja Arina Oy:n ja Oulun Kaupungin kanssa. Työ jatkuu parhaillaan käynnissä olevalla hankesuunnitelman laatimistyöllä.

Työn tilaaja: Oulun Yliopisto 2020-21

Tekijät: Matti Tapaninen, projektipäällikkö, arkkitehti, Johanna Tschokkinen, Mervi Savolainen arkkitehti, Katja Koskela kaupan asiantuntija, Anni Laurila arkkitehti, Reko Laurilehto arkk yo. ja Jouni Ikäheimo liikennesuunnittelija.

Lisätietoja: matti.tapaninen@wsp.com
Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvarusselvitys: löytyy täältä https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/files/Oulun_yliopiston_keskustakampus_suunnitteluvarausselvitys_2021.pdf