Lappeenrannan matkakeskus

By Teemu Jama, 30.3.2021

Lappeenrannan matkakeskuksen yleissuunnittelussa oli tarkoituksena välttää monilla asema-alueilla tapahtunut kehitys, jossa uusi matkakeskushanke syrjäyttää vanhan asemarakennuksen roolin ja keskeisyyden, sekä siten myös alueen historian. Lappeenrannassa matkakeskuksen suunnittelua lähestyttiin rakennusta laajemmin kaupunkisuunnittelun keinoin. Asema-alueesta suunniteltiin kaupunginosa, joka yhdistyy kiinteästi katuverkolla ympäristöönsä ja toimii kellon ympäri sekä ilman että osana asematoimintoja. Varsinaiset matkakeskustoiminnot nivottiin osaksi kivajalkaliiketiloja vanhan asemarakennuksen ympärillä.

Haastava tavoite toteutui huolellisella maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelulla, jossa hyödynnettiin tarkkaa kaupunkitietomallia sekä perinteisiä luonnoksia lukuisien ratkaisuvaihtoehtojen toimivuuden varmistamiseksi. Lopputuloksena syntyi yleissuunnittelma, jossa arkkitehtuuri ei nojaa yksittäisten rakennusten wau-arkkitehtuuriin, vaan pelaa kaupunkitilan ehdoilla jättäen väljyyttä rakennusten suunnittelulle.

Tilaajina tomivat Senaatin Asema-alueet Oy ja Lappeenrannan kaupunki. Työssä sovelletiin myös Senaatin asema-alueiden kehittämisen uusia prosessimalleja monitoimijaympäristössä.

Lisätietoja: teemu.jama@wsp.com