”Viimakka 1.0”

By Teemu Jama, 28.2.2021

WSP:n hyvinmonialatiimi laati Helsinkiin Viikki-Malmi pikaraitiotien yleisuunnitelman ja siihen liittyvät vaikutusarvioinnit. Osana työtä syntyi tarve määrittää ratikan vaikutuksia eri alueiden kaupunkikehitykseen tarkemmin kuin HSL:n ns. Malpakka 2.0 -metodilla oli mahdollista tehdä. Sovelsimme Lappeenrannan ja Kokkolan keskustakehitystöissä käytettyjä kävelyvirta- ja palvelukehitysennustamisen metodia ViiMa-hankkeeseen ja nimesimme osatyön ”Viimakka 1.0” nimellä.

”Viimakka 1.0” on:

  • Hankkeiden (maankäyttö JA liikenne) aiheuttamien paikallisten kävelyvirtojen ennuste ja…
  • Kävelyvirtoihin perustuva paikallisten palveluiden ja työpaikkojen kehitysennuste …
  • Sekä edellisistä muodostuva kaupunkikehitysennuste, joka on
  • Iteroiva mallinnus (ns. takaisinkytkennät huomioidaan), eli sillä voidaan tarkastella
  • Erilaisia skenaarioita

Tältä pohjalta se vastaa kysymyksiin:

  • Mihin liiketiloja kannattaa kaavoittaa ?
  • Miten katuverkkoa kannattaa kehittää?
  • Onko pysäkin paikka oikea?

Lisätietoja:
teemu.jama@wsp.com
katja.koskela@wsp.com