Grundskola Norsen, Cygnaeus-enheten

By Design Studio, 27.8.2020

Suunnittelimme Helsingin keskustaan sijoittuvan arvokoulun piha-alueen sovittaen yhteen modernit koulutoiminnan tarpeet ja arvokkaan kohteen rakennussuojelun tavoitteet. Grundskola Norsen, Cygnaeus-enheten (Cygnaeus lågstadieskola) on yksi Helsingin arvokkaimmista koulurakennuksista. Rakennus sijaitsee Helsingin Normaalilyseon vieressä Ratakatu 8:ssa. Se on valmistunut vuonna 1910 arkkitehti Karl Hård af Segerstadin suunnitelmien mukaan. Rakennus muistuttaa aateliskartanoa tai palatsia ja se on suojeltu korkeimpaan suojeluluokkaan sr-1. Helsingin koulurakennuksia arvottavassa Opintiellä -raportissa koulu on nostettu ylimpään arvoluokkaan 1+.

Kohteen suunnittelussa käytiin ensin tarkoin läpi kohteen rakennushistoriaselvitykset sekä pihan eri suunnitelmat, rakennusvaiheet ja käyttäjien tarpeet. Erityisenä tavoitteena oli muuttaa piha esteettömäksi ja liikunnalliseksi Helsingin kaupungin strategian mukaan sekä luoda pihalle harkittu hulevedet huomioiva materiaalimaailma, viherilme ja valaistus. Pääsisäänkäynnin ilme väljennettiin ja keittiö- ja jätehuoltoajo siirrettiin pois pihalta. Välituntipihan sivulla oleva vanha piharakennus otettiin pihatoimintojen yhteyteen iltapäivä- ja iltakerhojen tilaksi. Itäpuolen pihasta suunniteltiin puutarhamainen leikkipiha, joka sopii iltapäivä- ja iltakäyttöön.

Pihasuunnittelutyö tehtiin osana koulun perusparannusta ja peruskorjausta, Työn pääsuunnittelijana toimii JKMM arkkitehtien Asmo Jaaksi. Laatimamme hankesuunnitelma hyväksyttiin 25.6.2020 ja kaupunginhallitus antoi koulun perusparannukseen rahoituksen (15 milj.€). Suunnittelu etenee syksyllä 2020 ja keväällä 2021 rakennus- ja toteutussuunnitelmien laadinnalla. Aikataulun mukaan kohteen rakentaminen alkaa elokuussa 2022 ja valmistuu toukokuussa 2024. Koulupiha on yksi kuudesta laatimistamme Helsingin rakennuskulttuurisesti arvokkaimpien koulujen pihojen suunnittelutoimeksiannoista. Kuvissa kohteen alkuperäinen maistraatinpiirustus ja hankesuunnitelman pihasuunnitelma.


Tilaaja: Helsingin kaupunki KYMP, Arja Törmä 2019
Tekijät: Matti Tapaninen arkkitehti-pääsuunnittelu, Anni Laurila arkkitehti, Elina Regårdh maisemasuunnittelija, Alma Engberg suunnitteluhortonomi ja Juuso Haapamäki ympäristösuunnittelija.
Lisätietojamatti.tapaninen@wsp.com