Vantaan ratikka -videotyö

By Design Studio, 9.6.2020

Vantaan Ratikan videoanimaatio tuotettiin tukemaan hankkeen viestintää sekä osoittamaan, että uuden joukkoliikennelinjan rakentaminen ja sen ympärille syntyvä kaupunkirakenne on järkevä toteuttaa samanaikaisesti. Game Studion toteuttama video syntyi yhteistyössä kaupunkiarkkitehtuuriyksikön kanssa.

Lisätietoja: feodor.mayow@wsp.com