Ratasuunnitelmien vaikutukset asukkaisiin, virkistykseen ja luontoon

By Design Studio, 8.4.2020

Eli Suunnitelmien vaikutusten arviointikartat. Vaikutusten arviointikartat luodaan lähtötietokarttojen pohjalle. Ne kuvastavat erilaisin karttamerkinnöin uuden suunnitelman vaikutuksia niin ihmisen asumiseen, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön, luonnonoloihin ja lajistoon. Vaikutusten arviot tehdään aina yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa, jotka nostavat kartalta vaikutuksia haluttuihin kohtiin. Kartoille selvitetään myös herkät kohteet, joita ovat mm. koulut, päiväkodit, vanhusten palvelutalot, sairaalat, ja terveysasemat, ja joihin vaikutuksia tarkkaillaan painokkaasti.

Vaikutusten arviointikartat toimivat vaikutusten arvioissa iteratiivisesti työkaluna ja niiden pohjalta laaditaan myös usein selvityksen tai suunnitelman lopputuote, jolla kommunikoidaan asiakkaalle suunnitelman vaikutuksia.

WSP Finlandilla on laadittu vaikutusten arviokarttoja mm. hankkeissa:

  • Espoo-Salo oikorata –hankkeelle (vaihe 3) 2019,
  • Tampereen seuturatikka –hankkeelle 2019