Mukana Suomen merialuesuunnittelussa

By Design Studio, 8.4.2020

WSP Finland on ollut alusta asti erilaisilla kokoonpanoilla mukana Suomen merialuesuunnittelussa vuodesta 2015 lähtien. Ensimmäisissä vaiheissa Suomen merialuesuunnittelun lähtökohtia ja taustoja selvitettiin Ympäristöministeriölle. Toteutusvaiheessa suunnittelu siirtyi Varsinais-Suomen maakunnalle, joka on vastuussa merialuesuunnitelman koordinaatiosta ja yhteneväisyydestä. Suunnitelma julkaistaan 2020, ja se on laadittu yhdessä laaditun vision pohjalle, joka on juonnettu kolmesta eri tulevaisuusskenaarioista. Merialuesuunnitelman vaikutusten arvioita laaditaan keväällä 2020.

Vuosien varrella hankkeissa on käytetty monipuolisesti ja poikkitieteellisesti erilaisia tutkimusmetodeja muun muassa tulevaisuudentutkimuksen skenaarioiden luomisesta työpajatyöskentelyyn, teemahaastatteluihin ja paikkatietotarkasteluihin.

2015-2016 Merialuesuunnittelun lähtökohtia

2017 Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa -hanke

  • PP: Terhi Tikkanen-Lindström

2019 Tulevaisuusskenaarioiden laatiminen Suomen merialueille

  • Pääkonsulttina Capful Oy, WSP alikonsultti
  • PP: Elisa Lähde
  • Lisätyö: Merialuesuunnittelun karttakirjasto (2019)

2019 Suomen merialueen kestävän käytön vision ja tiekartan sekä suunnittelualueiden tavoitteiden laatiminen

2020 Merialuesuunnitelman vaikutusten arviointi

  • Pääkonsulttina Gaia Consulting Oy:n kanssa, WSP alikonsultti
  • PP: Elisa Lähde

https://www.merialuesuunnittelu.fi/

Lisätietoja: Elisa Lähde, Hanna Hannula, Tuija Pakkanen