Lähituotantoa, kiertotaloutta ja hiilinieluja –Semita on WSP:n ehdotus Itäkeskuksen kehittämiseksi

By Design Studio, 8.4.2020

Helsingin kaupunki järjesti yleisen ja kansainvälisen ideakilpailun Itäkeskuksen keskeisimpien alueiden sekä Puotilan metroaseman seudun suunnittelusta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää innovatiivisia, innostavia ja ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ehdotuksia alueen jatkosuunnittelun sekä rakentamisen pohjaksi.

WSP Finland osallistui kilpailuun ehdotuksellaan ”Semita”. Ehdotuksen ideana on tehdä Itäkeskuksesta edelläkävijäkaupunginosa ja muodostaa selkeä etenemispolku kohti: elävää, elinvoimaista, edullista, kestävää ja hiilineutraalia kaupunkia. Tämän takia kilpailuehdotuksen nimi on semita, polku latinaksi.

Polku perustuu neljään periaatteeseen

  1. Alueelle tuodaan ruuan ja energian lähituotantoa, kiertotaloutta ja hiilinieluja.
  2. Alueelle luodaan paikkojen verkosto: monipuolinen verkosto kävelylle, oleskelulle ja kestäville liikkumistavoille edistäen terveyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta ja omistajuutta.
  3. Alue, sen kaava ja rakennukset suunnitellaan kestävinä ja muuntumiskykyisinä, joka mahdollistaa rakennuskannan joustavan ja nopean reagoinnin kysyntämuutoksiin.
  4. Alueen kehittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajien, yrittäjien ja asukkaiden kanssa, hyödynnetään kokeilukulttuuria ja alueen omaleimaista monikulttuurista identiteettiä.

Lisätietoja: Matti Tapaninen, Reko Laurilehto

Toteuttamisvuosi: 2019