Keravan ekosysteemipalvelut

By Design Studio, 8.4.2020

Keravan ekosysteemipalveluselvityksessä kartoitettiin alueen kokonaisvaltainen ekosysteemipalvelutarjonta esittämällä palveluita kuvaavaa paikkatietoa päällekkäistarkastelun avulla.

Harmaa kartta kuvaa Keravan kaikki ekosysteemipalveluiden jakautumisen alueella yhteensä: mitä tummempi alue, sitä monipuolisempi on alueen ekosysteemipalvelutarjonta. Tarkastelu on erinomainen esimerkki ilmiöpohjaisesta paikkatietotarkastelusta ja siitä kuinka laadullista aineistoa voidaan tarkkailla määrällisesti.

Analyysi jaettiin kolmeen pääluokkaan, joista säätelyä ja tukipalveluita kuvastaa vihreä kartta, ja joka kertoo mm. missä Keravalla hillitään ilmastomuutosta ja hulevesiä. Kulttuurisia palveluja kuvattiin sinisellä kartalla eli kartalla esitettiin esim. virkistystä ja missä viherverkostoa voidaan käyttää opetuksessa. Tuotantopalveluita, eli missä vaikkapa ruokaa tuotetaan, kuvattiin oranssilla kartalla. Muuttujia tarkastelussa on yhteensä 22.

Tekijät: Elisa Lähde, Tuija Pakkanen, Paula Piirainen

Raportti julkaistu kaupungin sisäisenä julkaisuna 2019