Malmin kaupallinen keskustavisio

By Design Studio, 5.4.2020

Kaupunki on laatinut Malmille keskustavision. Keskustan vetovoimaan vaikuttavat yhtenä keskeisenä tekijänä kaupalliset palvelut. Määritelimme visiotyön pohjaksi yhdessä kaupungin kanssa keskustan kaupallisen identiteetin ja potentiaalit, jotka pohjautuvat alueen väestökehitykseen ja kaupunkirakenteen muutokseen ottaen huomioon myös Malmin lentokentän alueen rakentuminen.

Tarkastelimme Malmin markkina-alueen kaupan nykytilaa ja tulevaisuutta. Markkinoiden kehityspotentiaalin ja keskustavisiossa esitettyjen ajatusten pohjalta laskimme kaupan ja palveluiden mitoituksen keskustan osa-alueille. Lisäksi arvioimme, miten ja minkälaisilla konsepteilla kauppaa ja palveluita tulee keskusta-alueella kehittää, jotta keskustavision tavoitteet voidaan saavuttaa.

Malmin keskustavision kaupallisen selvityksen tekijät: Katja Koskela, Tuomas Santasalo, Susanna Markkanen-Pipoli

Lisätiedot: katja.koskela@wsp.com

Uutinen Malmin keskustavision valmistumisesta:

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/malmin-keskustavisio-valmistui