Asemakeskukset liikepaikkoina vähähiilisille palveluille

By Design Studio, 5.4.2020

Asemat ovat keskeisiä palveluiden sijaintipaikkoja. Asemakeskuksissa on myös hyvät lähtökohdat kehittää vähähiilisiä palvelumuotoja.

Työssä selvitettiin mm. haastatteluin, työpajoin ja paikkatietoanalyysein: Minkälainen on asemanseutujen palvelurakenne nykyään? Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita asemat tarjoavat liikepaikkoina yrittäjille erityisesti vähähiilisten palvelujen näkökulmasta? Minkälaisia palveluita erityyppisiltä asemilta tulisi löytyä, jotta ihmisten arki olisi sujuvaa ja vähäpäästöistä? Millaisiksi asemanseutuja tulee kehittää, jotta vähähiiliselle liiketoiminnalle löytyy kysyntää ja yrityksille toimintaedellytyksiä?

Tilaaja: Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Hämeenlinnan kaupunki ja HSY, Pia Tynys

Tekijät: Katja Koskela, Tuomas Santasalo, Karoliina Saarniaho, Tuuli Rantala, Terhi Tikkanen-Lindström, Katjatuulia Järvenpää

Raportti on ladattavissa täältä:  https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/ilmastonmuutos/hankkeet/Documents/FiksuAssaTP1_AsemanseudunPalvelut20190426.pdf