Tampereen järjestelyratapiha

By Teemu Jama, 1.3.2020

Laadimme selvityksen Tampereen järjestelyratapihasta, joka käsiteltiin Pirkanmaan maakuntahallituksessa. Siirto mahdollistaa Tampereen keskustan laajentamisen eteläsuuntaan kestävästi raideliikenneyhteyksien varaan. Yhteensä vapautuvalle alueelle voitaisiin rakentaa arviolta noin 2 250 000 kem2. Tästä asuntoja olisi 1 575 000 kem2, liiketiloja 225 000 kem2 ja toimistotiloja 450 000 kem2. Näin syntyvän rakennusoikeuden laskennallinen arvo olisi yhteensä noin miljardi euroa. Työssä oli mukana usean yksikkömme asiantuntemusta ja lopputulos on yhdistelmä logistista konseptia, kansainvälistä benchmarkingia, raideliikennejärjestelmän kehitystä, liikennesuunnitteluun liittyviä tarkasteluja, alue- ja maankäytön suunnittelua ja kiinteistökehittämistä. WSP:n monialaista osaamista parhaimmillaan.

Lisätietoja: Jarkko Rantala / Matti Tapaninen

Raportin saat ladattua Pirkanmaan websivuilta täällä.