Pieksämäen asemaseudun yleissuunnitelma

By Teemu Jama, 19.2.2020

Suunnittelimme Pieksämäen asemaseudun ja matkakeskuksen alueen yleissuunnitelman. Paikka on rautatiehistoriallisesti arvokasta ja se on RKY -aluetta. Pieksämäen erityispiirre on myös se, että sen asutushistoria ulottuu jopa 5 000 vuoden taakse. Suunnittelussa analysoitiin ensin alueen kaupallista vetovoimaa, vahvuuksia, liikennettä ja alueen toimijoiden lähtökohdat ja tavoitteet, joista käsin yleissuunnitelma tehtiin. Asemanseudun yleissuunnitelma perustettiin muutamaan periaatteeseen: Aseman ja keskustan matkaketjusta muodostettiin mahdollisimman käteviä niin, että vaihdot eri kulkumuotoihin ovat lyhyet ja helpot. Keskustan ja aseman alueen asiointi- ja liityntäpysäköinti sijoitettiin yhteiskäyttöisenä pysäköintialueena radan reunan melualueelle. Aseman tuntumaan keskitettiin laaja käveltävä ja puistomainen alue ja rakennusoikeutta erilaisille ja sekoittuneille keskustatoiminnoille yhteensä noin 80 000 kem2. Radan itäpuolelle suunniteltiin ratahistoriallinen puisto ja aseman edusta suunniteltiin niin, että saavuttaessa Pieksämälle avautuu aseman ovesta näkymät Pieksäjärvelle. Yleissuunnitelma ohjaa alueen asemakaavoitusta ja kiinteistökehitystä. Työ jatkuu matkakeskuksen alueen hankesuunnitelman laadintatyöllä.

Tekijät: Matti Tapaninen arkkitehti-pääsuunnittelu, Anni Laurila, Reko Laurilehto, Katja Koskela ja Jouni Ikäheimo
Lisätiedot: matti.tapaninen@wsp.com

Raportin saat ladattua  Pieksämäen kaupungin websivuilta täällä.