Kokkolan keskustan kehitys

By Teemu Jama, 4.11.2019

Keskustakehitystä voi tehdä näkemyksellä, kokemuksella tai tiedolla. Paras tulos tulee kuitenkin, jos kykenee yhdistämään kaikki mainitut. Tämä oli tavoite Kokkolan keskustan kehittämisessä. Näkemystä ja kokemusta tuottivat niin tilaaja, konsultti kuin asukkaatkin. Tietoa tuottivat WSP:n analyysimallit. Tuloksena oli koherentti oppimisprosessi ja perusteltuja argumentteja ohjata keskustan kehitystä ja kaavoitusta kohti kaduiltaan elävämpää ja elinvoimaisempaa Kokkolaa.

Lähitulevaisuuden hankkeet ja uudet hankeideat viitemallinnettiin kaupunkitietomalliin, jossa voitiin tarkastella niiden kaupunkikuvallisia vaikutuksia ja numeerisia tietoja.

Kaupunkitietomallista tarkennettiin keskeisiä kohteita viitesuunnittelemalla ne havainnollisiksi katunäkymiksi liikenneratkaisuineen.

Hankkeiden perusteella mallinnettiin kävelyvirtaennusteet kehittämällämme tekniikalla, joka huomioi katutilojen käveltävyyden ennusteessa olettaen että ihmiset valitsevat käveltävyydeltään mukavamman reitin, jos matkan pituus ei kasva merkittävästi.