Esteettömyyskartoitus, Rantaraitti

By Design Studio, 10.8.2019

Kevyelle liikenteelle suunnattujen rantareittien tulisi olla miellyttäviä, rauhallisia ulkoilureittejä kaikille käyttäjille. Maaston voimakkaat korkeusvaihtelut voivat kuitenkin rajoittaa liikkumisesteisten kulkua reitillä.

Projektin tavoitteena oli määritellä Rantaraitilla ne osuudet, joissa liikuntaesteinen pystyy liikkumaan yksin tai avustettuna sekä selvittää Rantaraitin saavutettavuus pysäköintialueilta ja joukkoliikenneyhteyksistä sekä mahdollisuudet kahvila- ja wc-palveluihin.

Merkitsimme Espoon Laajalahdesta Saunalahteen kulkevan rantaraitin eri osuudet kartalle liikkumisen vaativuustasoja ilmaisevin symbolein. Kartoituksen perusteella valittiin esteettömiksi luokiteltavat osuudet, joissa liikuntaesteinen pystyy liikkumaan yksin tai avustettuna. Kartalle on merkitty symboleilla myös mm. Rantaraitin läheisyydessä olevat julkiset, helppokäyttöiset pysäköintialueet.

Lopputulosksena projektista syntyi kokoontaitettava esteettömät reittiosuudet ja reitin saavutettavuuden ilmaiseva painettu kartta.