Yle-keskuksen julkisivu- ja pihavalaistus

By Design Studio, 31.7.2019

Konseptisuunnitelma ’Yhdessä enemmän’ voitti Ylen järjestämän tarjouskilpailun Yle-keskuksen alueen valaistuksesta. Konsepti pohjautuu ajatukseen yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta ja käyttäjien kanssa yhdessä luodusta ilmeestä. Valaistus elää hetkessä suhteessa Ylen tuottamaan sisältöön ja sen käyttäjiin.

Projektin tavoitteena oli alueen visuaalisen ilmeen kohentaminen ja elämyksellisyyden lisääminen osana Ylen strategiaa, uuden pääsisäänkäynnin ilmeen kohottaminen ja nykyaikaistaminen, sekä käyttäjäystävällisen opastuksen suunnittelu.

Valaistustyö jakautui kahteen osa-alueeseen: Linkkitornin ja Mediatalon pääsisäänkäynnin valaistussuunnitelmaan. Julkisivuvalaistuksesta suunniteltiin interaktiivinen. Valaistusta ohjataan analysoimalla Ylen tuottaman sisällön käyttöä verkossa. Verkkoklikkaukset näyttäytyvät julkisivussa valopisteinä sekä valaistuksen sävyn hienovaraisina muutoksina.