SUJUVA, Asema-alueen esteettömyyden suunnitteluohjeistus

By Design Studio, 7.6.2019

SUJUVA on asemaympäristön esteettömyyssuunnittelua sujuvoittava visualisoitu kooste esteettömyysmääräyksistä-, ohjeista ja suosituksista. Se palvelee suunnittelijoita, tilaajia sekä ylläpitäjiä.

Projektin tavoitteena oli laatia selkeä, helppokäyttöinen ja houkutteleva visuaalinen ohjeistus koskien asema-alueiden esteettömyyttä.

Projekti sisälsi esteettömyyden erikoistason aluetta koskevien määräysten, ohjeiden ja suositusten visualisointityön. SUJUVAn tarkoitus on parantaa esteettömyyttä erityisesti eri suunnittelu- ja omistusalueiden rajapinnoilla. Esteettömäksi suunniteltu tila ohjaa luontevasti kaikkia aseman käyttäjiä sujuvaan liikkumiseen.

Projektin lopputulema löytyy seuraavalta verkkosivulta: www.sujuva.info