Helsingin pylväät ja portaalit tuoteperhe

By Design Studio, 10.5.2019

Helsingin pylväät ja portaalit -kaupunkikalusteryhmälle luotiin alustava ideasuunnitelma, jonka tavoitteena oli yhtenäistää tuoteperhettä ylläpito ja turvallisuus huomioiden.

Teknisen turvallisuuden lisäksi työn tavoitteiksi asetettiin Helsingin kaupunkiympäristöä päivittävä, linjakas ja yhtenäinen kulkuväyliä ja liikennettä palveleva konseptiluonnos.

Helsingin pylväät ja portaalit tuoteperheen muotoilu- ja selvitystyössä kalusteryhmäkokonaisuuteen määritettiin valaisinpylväät, portaalit ja muut pylväät. Työssä kartoitettiin olevat, sekä tarvittavat uudet piirustukset. Kokonaisuudesta tehtiin loogisesti hahmotettava ja tuotteiden muotokieli uudistettiin käyttäen Helsinki-ilmeelle tyypillistä muotokieltä. Linjakas ja eleetön kokonaisuus saavutettiin kaupunkimuotoilun ja liikennesuunnittelun asiantuntijoita haastattelemalla sekä tekemällä idealuonnoksia ja hahmomalleja. Valmistuneista lopputuotteista tehtiin koostepiirustus, kalustekortit, 3D-malllit sekä havainnekuvia.