Rakuunamäen valaistuksen ideasuunnitelma

By Design Studio, 6.11.2018

Lappeenrannan keskusta-alueen länsipuolella sijaitsevalle Rakuunamäen alueelle tehtiin lähiympäristösuunnitelma ja valaistuksen ideasuunnitelma. Rakuunamäen alue ja rakennukset ovat osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

Valaistuksen ideasuunnitelma toimii ohjeistuksena ja suuntalinjoina asemakaavan jälkeisissä suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa.

Suunnitelmassa on otettu huomioon alueellinen hierarkia ja pimeän ajan tilalliset kokonaisuudet sekä alueen tuleva käyttötarkoituksen muutos. Aluevalaistuksen tavoitteena on koota muutamaan eri valaistustapaan perustuva selkeä pimeän ajan kokonaisuus.

Yllä olevan kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää Rakuunamäen asemakaava kokonaisuutena vastaamaan toteutunutta tilannetta ja tulevaisuuden maankäytöllisiä tarpeita. Suunnitelma on laadittu tukemaan asemakaavan vahvistamisvaihetta.