Helsingin digitaalinen Kaupunkitilaohje

By Design Studio, 18.10.2018

www.kaupunkitilaohje.hel.fi / In English below

Kaupunkitilaohje on portaali osaamisen jakamiseen. Se on digitaalinen sivusto, jolle on koottu kaikki jo pitkään olemassa olleet Helsinkiä koskevat suunnitteluohjeet ja hyvät tavat toimia yksiin kansiin – ihan valtava määrä tietoa!

Ohje sisältää myös Helsinki-ilmettä luovat väri-, muoto- ja materiaalipaletit, kalusteohjeet sekä visualisoidut kaupunkitilojen tyyppiratkaisut.

Digitaalinen ohje on arjen työkalu. Sen ehdottomana etuna onkin, että jokaisella käyttäjällä on aina päivitetty versio käytettävissään. Digitaalisuus mahdollistaa nopean ja joustavan päivittämisen.

Palvelumuotoilu

Helsingin strategiana on tehdä asiat vuorovaikutteisesti yhdessä. Työn laadintaan osallistettiin kaupungin koko julkisen ympäristön suunnittelun ja rakentamisen sekä rakennusvalvonnan organisaatio.

Ohje julkaistiin avoimeksi jo kehitysvaiheen lopulla ennen kuin ohje oli täydennetty valmiiksi. Kokosimme käyttäjäkokemusta ja ensivaikutelmia siitä, miten ohje ja sen rakenne palvelevat käyttäjiään. Palautteen pohjalta on tehty jatkuvaa kehitystä ja päivitystä samalla kun on tuotettu täydentävää sisältöä. Tämän toimintatavan ansiosta pystyimme kehittämään ohjeen rakennetta entistä paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Toteutus

WSP toimi koordinaattorina ja suurimmalta osalta myös sisällön tuottajana. Ohjetta koostettiin viiden kaupunkisuunnittelua tekevän toimiston voimin.

Helsinki design manual

The aim of Helsinki Design Manual is to create a visually consistent and recognisable look for the outdoor spaces in the city and to enrich user experience. The manual brings together the expertise of all professionals who participate in the construction and design of Helsinki.

The goal of the project was to create an easy-to-use interface. To design the desired end product, we had to organize interviews and workshops. The end result, the digital handbook and the helpdesk can be found at www.kaupunkitilaohje.hel.fi.