Fasilitointi Kansalliset kaupunkipuistot –verkosto

By Design Studio, 18.10.2018

Fasilitoimme yhdeksän Suomen kaupungin muodostamalle Kansallisten kaupunkipuistojen verkostolle työpajapohjaisen verkostotapaamisen, missä kirkastimme verkostokaupunkien omat profiilit sekä koko verkoston yhteisen profiilin sekä toiminnan tavoitteet myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Työpajatyöskentelyn kautta sovitimme yhteen myös eri kaupunkien arvoja ja kulttuureja, jotta verkostosta voidaan välittää yhtenäistä kulttuurillista ja imagollista viestiä.

Projektin tavoitteena oli markkinoinnillisen näkökulman löytäminen yksittäisille puistokaupungeille sekä kaupunkien verkostolle

WSP Design studio järjesti kaksipäiväisen yhteissuunnittelutyöpajan, jossa hyödynnettiin useita palvelumuotoilun menetelmiä. Työpajoihin kutsuttiin verkostokaupunkien Kansallisista kaupunkipuistoista vastaavat henkilöt sekä edustajat metsähallituksesta, ympäristöministeriöstä ja viherympäristöliitosta

Lopputulemana saatiin luotua kunkin kaupungin puistokaupunki brändi, koko verkoston brändi, koko verkoston yhteiset markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet.