Oulun Suistokaupungin Skenaariomallit

By Teemu Jama, 4.10.2018

Laadimme Suomessa täysin uuden tyyppisen työn Oulun ns. Suistokaupungin rakentamisen mitoituksen lähtökohdista. Työssä laadittiin kolme skenaariomallia Oulun Rommakonselälle harkitusta uudesta kaupunginosasta. Parametrisen mallinnuksen avulla saimme kevyesti toteutettua tarkat mallit skenaarioista ja tunnistimme erilaisten kaupunkisuunnitteluratkaisuiden tuomat erot esirakentamisen kustannuksiin.

Työn avulla Oulun kaupunki sai käyttöönsä tarkkaa kustannustietoa, jota on usein tapana tuottaa vasta suunnittelun ollessa jo pitkällä. ”Havainnetietomalli” kertoo olisiko hankkeella saavutettavissa riittävä hyöty-kustannusyhtälö sekä mitä yhtälön mukainen mitoitus konkreettisesti tarkoittaisi. Malli tuotti tarkat asemakaavoitustasoiset mitoitustiedot tonteittain. Kustannusarviot laadittiin täyttöjen ja esirakentamisen, katujen ja siltojen, kunnallistekniikan sekä viheralueiden, rantojen ja aukioiden osalta. Näin kustannuksia voitiin vertailla saavutettuun rakennusoikeuteen ja väestömäärään. Tämän tapainen lähestyminen antaa hyvän tietopohjan päättää kannattaako tavoitellun alueen kaavoitusprosessia aloittaa mutta myös auttaa määrittämään tavoitteita ja rajoja itse varsinaisella suunnittelulle.

Lisätietoja tai vastaavan työn saat ottamalla yhteyttä Teemu Jamaan: teemu.jama@wsp.com

 

ESIMERKKI KUSTANNUSARVIOINNISTA (yleiset alueet)

SKENAARIOMALLIT (edellyttää uusinta selainteknologiaa)