Karhunkaatajan kaupallinen keskus

By Design Studio, 17.8.2018

Teimme kaupallisen selvityksen Karhunkaatajan ja Roihupellon kaava-alueesta, jossa selvitimme alueen kaupallisten palveluiden markkinatilannetta ja tulevia hankkeita. Kokosimme myös suunnitteluperiaatteita, miten lähipalvelu-keskuksesta saadaan kaupunkimainen keskus.

Tavoite: Suunnitella uusia kaupunginosakeskus, joka on urbaania kaupunkia ja sillä asukkaiden tarpeisiin riittävät kaupalliset palvelut. Karhunkaatajan keskus on tiivis kaupunkimainen keskus, jossa palvelut on tarjolla keskittymänä Viikintien varrella. Asiointiympäristö suunnitellaan yhtenäisenä ja miellyttävänä kokonaisuutena, jossa asukkaat viihtyvät, viettäen siellä kiireetöntä aikaansa ja käyttäen tarjottuja palveluja.

Mitä tehtiin: Analysoitiin lähikeskusten toiminnallisia rakenteita ja mitoitettiin keskus tulenvan asukasmäärän mukaan. Annettiin suunnitteluperiaatteita, jotta keskukseen saadaan toimiva liiketilamaailma, jossa asiakkaat saavat palveluita ja yritykset hyvän markkinapaikan.

Lopputulos: Selkeä ja perusteltu liiketilojen sijoittelu ja mitoitus kaavatyön tueksi

Tilaaja: Helsinki – Kaupunkiympäristön toimiala, Asemakaavoitus / Laura Hietakorpi

Tekijät: Tuomas Santasalo, Katja Koskela, Susanne Markkanen-Pipoli, Tuija Pakkanen