Vuokatin Länsirinne

By Design Studio, 14.8.2018

Vuokatti, Kainuun Sotkamossa, tarjoaa puitteet kehittyville liikunta-, vapaa-aika ja matkailupalveluille. Vireillä olevassa Vuokatin osayleiskaavassa esitettiin luonnosvaiheessa länsirinteille matkailupalvelujen sekä palvelun ja hallinnon alueita.

WSP  laati alueen maanomistajalle konseptisuunnitelman, jossa esitettiin uuden tyyppistä, tärkeimmät luonnon arvot huomioivaa, rinneaktiviteettien ja palvelukylän yhteen sovittamista. Alueelle suunniteltu kerrosala on noin 50-60 000 k-m².

Suunnitelma laadittiin 2017. WSP jatkaa suunnitelman sisällön kehittämistä myös kaavaehdotusvaiheessa 2018.