Jyväskylän keskustan kaupallinen kehittäminen

By Design Studio, 10.8.2018

Laadimme Jyväskylän keskustan kaupallisen nykytilan analyysin ja kehittämispotentiaalin ja -tarpeiden arvioinnin Jyväskylän Keskustavisio 2030 -työn tausta-aineistoksi.

Mitä tehtiin: Arvioimme Jyväskylän keskustan kaupallista toimivuutta ja vahvuustekijöitä kauppakaduilla ja kauppakeskuksissa WSP:n kaupallisen toimivuuden mittaristolla. Tutkimme keskustan kaupallisen rakenteen kehitystä kartoituksen pohjalta. Arvioimme arviomme uusien kaupan hankkeiden merkitystä keskustan kehittämiselle.

Lopputulos: Kaupallisen nykytilan arviointi ja kaupalliset vyöhykkeet ja niiden konseptit Jyväskylän keskustan visiotyötä varten.

Tilaaja: Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö / Pirkko Flinkman, Anne Sandelin

Tekijät: Tuomas Santasalo, Katja Koskela, Susanne Markkanen-Pipoli