Ruotulan maankäytön vaihtoehdot

By Design Studio, 9.8.2018

Tampereen kaupungin yleiskaavoitus suunnittelee kaupunkiraitiotiehen liittyviä uusia potentiaalisia asuin- ja palvelualueita. WSP on laatinut neljä vaihtoehtoista maankäytön suunnitelmaa Ruotulan alueelle 2015-2018. Vaihtoehdoissa on sovitettu yhteen kaupunkirakenne ja raitiotielinjaukset pysäkkeineen uudelleen rajattavan Golf-kentän lomaan.

Vaihtoehto 3, joka on esitetty kokonaan ilman golf-kenttää, muodostaa vetovoimaisen raideliikenteen omavaraisuuden kannalta toteuttamiskelpoisimman ja laajimman ratkaisun. Ratkaisu saattaisi mahdollistaa 700 000 k-m² kokonaiskerrosalaa, 10 000 uutta asukasta, palveluita ja työpaikkoja.

Ruotulan suunnittelutehtävissä projektipäällikkönä on toiminut Petri Saarikoski, Arkkitehti SAFA, YKS 290