Östersundomin yleiskaavaehdotuksen kaupan palveluverkko

By Design Studio, 8.8.2018

Östersundomin yleiskaavaehdotuksen kaupan palveluverkon suunnittelu ja vaikutusten arviointi –työn tavoitteena oli Östersundomin yleiskaavan kaupan ratkaisujen mitoittaminen ja sijoittaminen toimivuutta edistävästi sekä palveluverkon vaikutusten arviointi. Palveluverkon ratkaisujen ja vaikutusten arvioinnin pohjalta annettiin suosituksia ja jatkosuunnitteluohjeita.

Työn tilasi Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto. Työn projektiryhmää veti kaupan konsultti Tuomas Santasalo, kaupan asiantuntijana toimi Katja Koskela, paikkatietoasiantuntijana Tuija Pakkanen ja kaava-asiantuntijana Tomi Jaskari. Työn ohjausryhmässä ovat toimivat Tuula Pipinen, Ilkka Laine, Saija Miettinen ja Anne Karlsson Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä Aila Elo Uudenmaan liitosta.