Helsingin metroasemien kaupallinen kehittäminen

By Design Studio, 3.8.2018

Helsingin 16 vanhaa metroasemaa on tarpeen kunnostaa ja niissä olevat liiketilat ottaa entistä aktiivisemmin käyttöön. HKL haluaa parantaa matkustajien matkakokemusta ja tarjota paremmat oheispalvelut. Teemme kaikille metroasemille hankesuunnitelman ja kaupallisen kehittämissuunnitelman.

Tavoite: Laadimme kaikille metroasemille kaupallisen konseptin, jossa määritellään asemille niiden palvelulupaus ja kaupallisten palvelumix. Etsimme sopivan yrityskokonaisuuden joka antaa hyvät ja monipuoliset palvelut metroasemilla kulkeville.

Mitä tehtiin: Analysoitiin metroasemien lähiympäristön toiminnallisia rakenteita ja muodostettiin metroasemille sopiva kaupallinen tarjontakokonaisuus. Tutkittiin yritysten erilaisia palvelukonsepteja ja muodostettiin niistä sopiva tarjontakokonaisuus kullekin metroasemalle. Tavoitteena, että asiakkaat saavat hyviä palveluita ja yritykset hyvän markkinapaikan.

Lopputulos: Selkeä ja perusteltu liiketilojen kaupallinen kehittäminen ja hyvien palveluyritysten muodostama kokonaisuus.

Tilaaja: HKL / Karoliina Rajakallio, Reino Aittomäki

Tekijät: Timo Metsälä, Anni Laurila, Tuomas Santasalo, Katja Koskela, Susanne Markkanen-Pipoli, Ari Kujala