Atlantinsilta, Helsinki

By Design Studio, 1.8.2018

Atlantinsilta on Helsingin Jätkäsaareen Ahdinaltaalle sijoittuva uusi silta, joka palvelee sekä alueen asukkaita, että Länsiterminaaliin saapuvia matkailijoita. Ahdinaltaasta on kokonaisuudessaan kehittymässä korkeatasoista uutta merellistä kaupunkiympäristöä. WSP:n suunnittelualueeseen kuuluu Atlantinsilta, siihen liittyvät kaltevat rantamuurit sekä näköalatasanne. Ympäristösuunnittelun teemana ovat Atlantin aallot, jotka näkyvät kaltevien muurien kolmiulotteisissa betonireliefeissä sekä sillan ja aukion materiaalivalinnoissa, muodonannossa ja valaistuksessa. Siltasuunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että silta rajoittaa mahdollisimman vähän näkymiä Ahdinaltaalta merelle päin.

Lisää tietoa Jätkäsaaren ja Ahdinaltaan hankkeista: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/jatkasaari/rakentaminen