Reittiopasteiden päivitys Seurasaareen

By Design Studio, 12.7.2018

Seurasaaren nykyiset opasteet on toteutettu vuonna 2009 valmistuneen suunnitelman mukaan. Opasteisiin on tullut toteutuksen jälkeen päivitystarpeita mm. toimintojen muuttumisen tai siirtymisen myötä.

Projektin tavoitteena oli luoda ajanmukainen ja selkeä opastuskokonaisuus alueelle. Opasteiden ja kylttien helppo huollettavuus ja puhdistettavuus sekä sään ja auringon kestävyys olivat avainasemassa suunnitteluprosessissa. Inventoimme päivitettävät opasteet ja määrittelimme uusien opasteiden tarpeen. Suunnittelimme uudet opasteet, päivitimme vanhoja, piirsimme opaskartan ja päivitimme sijoitussuunnitelman.