Asiakkaat Helsingin kävelykeskustassa

By Design Studio, 8.4.2018

Eli Helsingin kävelykeskustan periaatesuunnitelman kaupallinen arviointi. Kävelykeskustan suunnittelussa selvitettiin, miten kävelykeskustaa voitaisiin laajentaa. Tavoitteena on luoda paremmat puitteet kaupunkitapahtumille ja vilkkaalle kaupunkielämälle sekä parantaa jalankulun turvallisuutta ja sujuvuutta sekä kaiken tämän lisäksi turvata keskustan kaupallinen menestys.

Selvityksessä arvioitiin kävelykeskustan periaatesuunnitelman merkitystä kaupallisille toiminnoille. Selvityksessä tarkastellaan Helsingin kävelykeskustan nykyistä kaupallista rakennetta, kaupallista toimivuutta ja luonnetta sekä asiointivirtoja. Tärkeimpien muutoskohteena olevien kävelykeskustan kauppakatujen nykyinen kaupallinen profiili määritellään ja arvioidaan kadun kaupallisia laatutekijöitä. Tämän lisäksi arvioitiin, miten suunnitellut kävelyä vahvistavat toimenpiteet vaikuttavat katujen kaupalliseen toimivuuteen ja rakenteeseen. Lisäksi arvioitiin, onko kävelyalueiden laajennuksilla ja uusilla kävelykatujaksoilla vaikutusta kauppakatujen profiileihin ja toimivuuteen. Selvityksessä tarkasteltiin keskeisiä kauppakatuja, joita oli seitsemän.

Tekijät: Tuomas Santasalo, Katja Koskela, Tuija Pakkanen

Vuosi: 2017