Rongankadun ideasuunnitelman peli

By Design Studio, 18.1.2018

Animaatiot tuovat arvokkaan apuvälineen katu- ja liikennesuunnitelmien toimivuuden arviointiin. Animaatio on kuitenkin jossain määrin staattinen esitys, jolle voi esittää kysymyksiä ainoastaan sen perusteella mitä animaation laatija on halunnut näyttää. Halusimme mennä askelen pidemmälle ja toteutimme interaktiivisen pelin, jonka avulla Tampereelle suunniteltavan Rongankadun ideasuunnitelman toimivuutta voi tarkastella joustavammin. Erityistä pelissä on se, että se soveltuu suunnitelman arviointiin dynaamisesti säädettävillä liikennemäärillä. Hienosäätö tapahtuu vaihtamalla eri tienkäyttäjien määrien välisiä suhteita.

Rongankadun kriittiset paikat liittyvät risteyksiin ja tontilleajoteihin, jotka risteävät kevyen liikenteen väylien kanssa. Lopputuloksena syntyi eräänlainen tienkäyttäjäpeli, jossa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja henkilöautojen keskinäistä dynamiikkaa voidaan tarkastella kolmiulotteisessa virtuaalisuunnitelmassa. Tienkäyttäjien määriä voi muuttaa yksinkertaisilla liukukytkimillä. Risteysalueiden toiminnallista arviointia varten asetimme peliin edustavat tarkastelukamerat. Katutason maailman tarkastelu onnistuu ihmisen mittakaavasta katutilassa vapaasti liikkuen. Hahmoihin, ajoneuvoihin ja liikennevaloihin ohjelmoitu logiikka luo vilkkaisiin liikennetilanteisiin jonoutumista ja hidastumista. Ensimmäisen persoonan tarkastelu auttaa hahmottamaan katutilan järjestymisen. Mallia hyödynnettiin lautakuntaesittelyssä, jossa kadun ideasuunnitelman kehittämisestä käytiin keskustelua.