Uusi Kaavoitus?

By Teemu Jama, 4.1.2018

WSP:n laatima ns. KAMMI-hanke on saatu päätökseen. Hankkeen raportti julkaistaan pian Ympäristöministeriön julkaisusarjassa. Hankkeen toteuttajina ovat toimineet WSP Finland Oy sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Työryhmän ytimen ovat muodostaneet Teemu Jama (pp), Panu Lehtovuori, Juho Rajaniemi, Mari Siikonen, Jorma Mäntynen, Anssi Joutsiniemi, Annuska Rantanen, Katja Koskela, Timo Kärkinen, Petri Saarikoski ja Karoliina Saarniaho. Työssä laadittiin perusteltu näkemys ”Uudesta Kaavoituksesta” pohjaksi valmistelussa olevalle maankäyttö- ja rakennuslain muutokselle.

”Työssä kaavoituksen kehittämistä on lähestytty laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen katsoen ja erilaisia kehittämispolkuja hahmotellen. Tekijät ovat saaneet vapaasti visioida erilaisia ehdotuksia kaavojen sisällön, esittämistavan ja koko kaavajärjestelmän kehittämiseksi ja vastaavat työn sisällöstä. Tämä raportti liittyykin luontevalla tavalla maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista koskevaan keskusteluun ja raportin ehdotukset luovat pohjaa jatkokeskustelulle. Ympäristöministeriö ei ole sellaisenaan sitoutunut raportissa esitettyihin johtopäätöksiin.

Ympäristöministeriö haluaa kiittää tekijöitä ideoivasta otteesta suunnittelujärjestelmän ja kaavoituksen sisällön kehittämiseen. Tämäntapaisia herätteitä keskusteluun tarvitaan lainsäädäntöä uudistettaessa.”

-Rakennusneuvos Matti Vatilo

Tutustu työn hankesivuille tässä linkissä!  Tai itse raporttiin tästä!

PS.

Syksyllä 2017 autoimme lisäksi SAFAn ja MAL-verkoston jäsenistöä tuomaan esiin digitalisaatioon liittyviä suunnittelijanäkökulmia viestiksi maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen. Tämän ns. 3DYKS-työn sivut löydät Täältä.