Vallisaaren fotogrammetria ja laserkeilausaineiston käsittely

By Design Studio, 8.12.2017

Vallisaaren yleissuunnitelmaa varten kerättiin laserkeilausaineistoa (LiDAR) drooneilla Vallisaaren ja Kuninkaansaaren alueista. WSP Finlandilla käsiteltiin laserkeilausaineistoa ja tuotettiin siitä korkeus-, pinta- ja maastomallit havainnollistuksia ja pelimallia varten. Korkeusmallilla (digital elevation model DEM) kuvataan maan pintaa ja sen keskimääräistä kolmioverkkoon perustuvaa korkeutta. Maastomallilla (digital terrain model DTM) kuvataan maaston muotoja. Pintamallilla (digital surface model DSM) kuvataan kaikkea keilaimen alle jäänyttä aineistoa mukaan lukien puusto ja rakennukset.

Lisätietoja: Hanna Hannula, Tuija Pakkanen, Feodor Mayow