Maakuntakaavan digiloikka

By Design Studio, 8.12.2017

Hankkeen tavoitteena oli laatia toteuttamiskelpoinen malli uudelleen muotoillusta digitaalisesta maakuntakaavasta sekä analyysi niistä muutos- ja kehittämistarpeista, joita mallin käyttöönotto edellyttää. Digiloikka-hankkeessa:

  • Mietittiin digitaalisia osallistumistapoja, jotka toimivat perinteisten osallistumistapojen kanssa
  • Mietittiin, miten maakuntakaavaprosessi ja kuntakaavaprosessit voivat toimia paremmin yhteen digitaalisesti
  • Ideoitiin tulevaisuuden prosessinkuvaus ja siihen liittyviä digimahdollisuuksia.

Fokus pidettiin digitaalisuuden avaamissa mahdollisuuksissa, kun lähtökohtana on nykyinen kaavajärjestelmä, jossa alueet ja toimijat, roolit ja vastuut ovat kuten nykyisin. Työ toteutettiin palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä tavoitelähtöisenä prosessina ja osallistamalla asiantuntijoita kehittämiseen.

Työ laadittiin Ympäristöministeriön, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliittojen tilauksesta. Työn toteutuksesta vastasi WSP Finland Oy kumppaninaan Solita Oy.

Lisätietoja: Susanna Harvio, Tuija Pakkanen

Toteutus: 2017