Hyötypelit hankeviestinnän apuna Hyvinkäällä

By Design Studio, 27.11.2017

WSP:n hyötypelitiimin tärkeänä tavoitteena on parantaa tilaajien hankeviestintää ja vuorovaikutusta interaktiivisten visualisointien avulla. Päätöksenteko helpottuu, kun tulevaisuuskuvista voidaan viestiä ymmärrettävällä tavalla.

Hyvinkään paikallisliikenteelle toteutettu Hyvinkään Kansi –peli antaa käyttäjälle mahdollisuuden hypätä tulevaisuuden terminaaliympäristöön kokeilemaan uudistettuja linja-autoyhteyksiä. Mallissa voi vapaasti liikkumalla tutustua paikallisliikenteen kehitysehdotukseen. Pelissä hahmottuvat sekä muutoksen tuomat parannukset julkisen liikenteen vaihtoyhteyksiin Hyvinkään sisällä että helpottunut liittyminen pääradan junaliikenteeseen. Kamera-ajot ja vapaa tarkastelu tarjoavat myös näyn hankkeen vaikutuksesta kaupunkikuvaan ja keskustan liikennejärjestelyihin.

Hyvinkään Kansi -peliä on esitelty menestyksellä muun muassa valtuustoryhmän kokouksissa. Mallin ansiosta hankkeeseen kohdistuvia ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä on saatu purettua.