Laajalahden keskustaan siroa täydennysrakentamista?

By Teemu Jama, 25.11.2017

Niin sanotun Veljeskulman tontin täydennysrakentamistarkastelussa pyrimme luomaan pehmeästi kaupunkimaisen korttelin Espoon Laajalahden pienimittakaavaiseen palvelukeskittymään.

Kaavanlaadinnan pohjaksi esitimme kolmikerroksista lamellitaloa, joka
vanhojen mäntypuiden kohdalla väistää puita ja kaartuu pehmeästi reunustaen katua
aukiota ja pihatilaa. Talon muoto muodostaa kulmaukseen seinustan ja aukiotilan kirjaston
edustalle. Aukion tuntumaan ja talon läpi sijoittuu porttikäytävä, joka avaa näkymiä ja
reittejä talon läpi. Rakennuksen hahmo on sellainen, että siitä voi muodostua identiteettiä
muodostava ja tunnistettava osa aluettaan. Lamellimainen muoto ja sen sijoittelu
mahdollistavat hyvät ilmansuunnat asuntoihin sekä pienikokoisempien huoneistojen
sijoittumisen rakennukseen.

-pääsuunnittelijat Teemu Jama ja Matti Tapaninen