Opasteiden uusiminen, Yle-keskus

By Design Studio, 30.10.2017

Yleisradion piha-alueiden opasteet vaativat uudistamista eri toimintojen uudelleensijoittelun sekä piha-alueen rakenteellisten uudistusten vuoksi.

Projektin tavoitteena oli päivittää ja uusia kohdealueen opasteet selkeäksi kokonaisuudeksi. Uudessa opastesuunnittelussa otimme erityisesti huomioon alueen kulkijoiden opastamisen ja johdattamisen myös valaistuksen avulla. Suunnittelimme alueelle myös mediaopasteita, joiden avulla tiedotetaan erilaisista tapahtumista.

Lopputuottena projektista syntyi ajattomat ja kontrastiltaan selkeät opasteet, jotka tuovat sujuvuutta piha-alueilla kulkemiseen sekä kohteiden löytymiseen. Kokonaisuus on selkeä ja noudattaa YLE:n graafista ilmettä.