Tullikamarin julkisivuvalaistus

By Design Studio, 2.10.2017

Arkkitehti Georg Schreckin suunnittelema uusrenes-sanssityylinen rakennus valmistui vuonna 1901 ja nykyiseen käyttöönsä se kunnostettiin 1980-luvun lopulla. Nykyään Tullikamarin Pakkahuone ja Klubi toimivat monialaisina kulttuuritiloina, joissa on ravintola- ja konserttitoimintaa, festivaaleja ja muita kulttuuri-tapahtumia.

Projektin tavoitteena oli nostaa Tampereen historiaan vahvasti liittyvä kulttuurirakennus esiin ympäristöstään valaistuksen keinoin.

Historiallisen rakennuksen julkisivuvalais-tuksen tulee olla arkkitehtuuria korostavaa, mutta myös rakennuksen ja ympäröivän alueen käyttötarkoitusta ja toimintaa tukevaa. Rakennuksen julkisivuvalaistus on suunniteltu ja toteutettu osissa eri suunnittelutoi-mistojen toimesta. Tämä viimeisin osuus sisältää Tullin aukiota rajaavan julkisivun sekä molempien päätyjen valaistukset.