Mitä jos Kaisaniemenrantaa ja Siltasaarenkärkeä yhdistäisi kävelyn ja pyöräilyn silta?

By Design Studio, 14.9.2017

Kaisaniemenrannan ja Siltasaarenkärjen välille on usein toivottu kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteydeksi siltaa. Siten Hakaniemen ja Kaisaniemen välinen liikkuminen olisi sujuvampaa. Yhteys toisi myös viihtyisyyttä kummankin alueen rannoille, ja nyt alueita erottava merenlahti muodostuisi alueita yhdistäväksi.

Sillan ilmeen tulisi olla ulkoasultaan yhtä korkeaa tasoa, kuin sen ympäröivä kaupunkimaisematila on. Silta voidaan sitoa osaksi ympäristöään niin, että sen väri noudattaa alueen vihreiden kattojen väritystä. Lisäksi sillan noin 140 metriä pitkän kaaren muoto olisi ohut ja jäntevä ja sen alituskorkeus olisi sama 3,8 metriä kuin Pitkänsillan alituskorkeus. Silta voisi liikkumisreitin ohella olla myös erilaisten kaupunkitapahtumien paikka sekä oleskelupaikkana niin, että sen kannelle sijoittuu penkkejä, joista näkymiä voidaan ihailla.

Silta avaisi uuden suoran kävely- ja pyöräily-yhteyden merellisessä ja puistomaisessa ympäristössä pohjoispuolen kaupunginosista suoraan Kaisaniemeen ja ydinkeskustaan sekä avaisi uusia yhteyksiä lahtea kiertävien ulkoilureittien muodostumiselle. Samalla se toisi Kaisaniemen puiston uudella tavalla kävelyvirtojen keskiöön. Jos lisäksi tehdään ratapihan alittava kävely- ja pyöräilytunneli Töölönlahden puolelle, voisi esimerkiksi etäisyys kävellen Hakaniemestä Töölönlahden puistoon lyhentyä noin puoleen.

Tarkastele havainnekuvaa sillasta ja karttaluonnosta Kaisaniemenlahtea ympäröivistä alueista.