Kiertotalouden periaatteet haltuun pelaamalla

By Design Studio, 29.8.2017

Kiertotalous on ajattelu- ja toimintatapa, joka mullistaa sekä tapamme suunnitella ja rakentaa kaupunkeja että tapamme elää, tuottaa ja kuluttaa palveluja. Kiertotalouteen liittyy paljon epäselviä ja vaikeita asioita, joita luonnehtivat keskinäisriippuvuus, uudet liiketoimintamallit, materiaalien ja hyödykkeiden uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen ohjaava sääntely-ympäristö ja yhteisön vahva rooli toimintamallien toimeenpanossa. Vahvistaaksemme kiertotalouteen liittyvää ymmärrystä koululaisten eli tulevien vaikuttajien keskuudessa toteutimme kiertotalouden periaatteita opettavan pelin. Pilotointiympäristönä toimi Tampereen kaupungin Hiedanrannan kaupunginosa. Peli kehitettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Kiertotalouspeli on helposti sovellettavissa minkä tahansa kaupunginosan kehittämiseen ja kiertotalousymmärryksen vahvistamiseen koululaisten keskuudessa.