Digitaaliset työvälineet osallistavan suunnittelun apuna

By Design Studio, 4.8.2017

Kaupunkisuunnittelu perustuu entistä enemmän digitaalisiin työvälineisiin. Myös asukkaiden osallistuminen ja kaupunkiaktivismi nojaavat uusiin medioihin, kuten yhteisöpalveluihin ja mobiiliteknologiaan. Ammattisuunnittelun ja kansalaisosallistumisen välistä kuilua on mahdollista kaventaa uusien, helppokäyttöisten sovellusten avulla. WSP Finland panostaa aktiivisesti kaupungin ja sen asukkaiden vuorovaikutusta palvelevien sovellusten kehittämiseen.